.:: تـا تلآقــیــ دو نــگـاهــ ::.

یکـــ تو وسط زندگی اَم گم شده است .

.:: تـا تلآقــیــ دو نــگـاهــ ::.

یکـــ تو وسط زندگی اَم گم شده است .


.
یک وقت هایی میدونی یه چیز هایی برایِ تو نیست
حتی ممکنه برای به دست آوردنش هم تلاش کرده باشی !
کفش پاره کرده باشی
تمام راه رو نفس نفس زده باشی
...
ولی بهش نرسیده باشی ...

 بدتر از همه اینه که از کنارش رد بشی  ، نگاهی هم بهش بندازی و ببینی که نمیشه !مالِ تو نمیشه ...

مهم نیست  چی باشه ،
 میتونه یک جفت کفش باشه (!) تا یه لحظه ای که دوباره اتفاق بیفته
 حتی میتونه یه آدم باشه ...
.
برای همه ی اون لحظه هایی که می دوی تا برسی به اون آدم ،به اون لحظه یا به ...

.
 یک دقیقه سکوتــــ ...
شاید هم
یک ساعت سکوتـــ ...
اگر بگویم یک عمر سکوتـــ هم بی راه نگفته اَم ...

.
اونوقت این میشه یه حسرت برای تمام عمرتــــ ..
بدتر از اون اینه که این حسرت رو جلوی چشمات داشته باشی و هرچند وقت یک بار ببینیش ...
+ عبـورِ بدونِ قضاوت :)
الف_ لام _ ناز :)