.:: تـا تلآقــیــ دو نــگـاهــ ::.

یکـــ تو وسط زندگی اَم گم شده است .

.:: تـا تلآقــیــ دو نــگـاهــ ::.

یکـــ تو وسط زندگی اَم گم شده است .


دی هــم گذشــت و سهــم مـن از مهــربــانیــت


قـــد هــــزار ســــــــال زمســتـــان بـی بهــــار ...


معصومه صابر .

الف_ لام _ ناز :)