.:: تـا تلآقــیــ دو نــگـاهــ ::.

یکـــ تو وسط زندگی اَم گم شده است .

.:: تـا تلآقــیــ دو نــگـاهــ ::.

یکـــ تو وسط زندگی اَم گم شده است .


من یک آدم مذهبـــــی نیستم ،


ولــی ؛


یک سال را به خاطر یک مــــاه زندهـ اَم  .


+

نماز صبح +  زیارت عاشورا + چای روضه

!

الف_ لام _ ناز :)