.:: تـا تلآقــیــ دو نــگـاهــ ::.

یکـــ تو وسط زندگی اَم گم شده است .

.:: تـا تلآقــیــ دو نــگـاهــ ::.

یکـــ تو وسط زندگی اَم گم شده است .

اینکه آدم تو تابستان سرمابخوره یک نوع بد شانســیِ ! که با هیچ چیز دیگر قابل جبران نیست :|

.

.

.

اما اینکه یه مامانِ خوب داشته باشـی که با وجود خستگـیِ سرکارش ، بهت برسه و در عرض 2 ساعت سرپا بشـی یک نوع از خوش شانســیِ ! که با هیچ چیز قابل جبران نیست !

الف_ لام _ ناز :)