.:: تـا تلآقــیــ دو نــگـاهــ ::.

یکـــ تو وسط زندگی اَم گم شده است .

.:: تـا تلآقــیــ دو نــگـاهــ ::.

یکـــ تو وسط زندگی اَم گم شده است .

 از شــنـیدن حرفــــ هــای مـَـن ،
تلـــفن
ایستاده جان داد ...
ببیــن تــو چه حــالــی می شــدی !

.


بعضــی شبـــ ها برای اینــکه صبح بشــن  کیــلومتــر ها طول میکــــشند ...

مثلا دیشب ...

مثلا شب قبلِ دیشب ...

مثلا ... !

.

یک جایی خوندم ، یاشنیدم ! (خیلی مهم نیست ! )

میگفتم !

یک خانمی در مقابله با مشکل بزرگش در لحظه خداروشکر میکنه ...

چند ساعت بعد مشکلش حل میشه ...

.

خوب شد که رو در رو ندیدمش و باهاش حرف نزدم ..

میدیدمش تکلیف اشک هامو نمیدونستم ...

.

خدایـــا ! ..

امتحانتــــ رو خوبــــ دادم ؟!

قبولـ ـَم ؟!

قبولم میکنـی !؟

.

#دلم_شکست ...

#دل_داده_ام_بر_باد ...

.

او رفتــه و بـــرگــشتنــــش دیگـر محـالــ استـــ ...

لعنتـــــ به ایـن

ای کـاش

     اگــــر

             امـــا

                               ولـــی ها ...


الف_ لام _ ناز :)