.:: تـا تلآقــیــ دو نــگـاهــ ::.

یکـــ تو وسط زندگی اَم گم شده است .

.:: تـا تلآقــیــ دو نــگـاهــ ::.

یکـــ تو وسط زندگی اَم گم شده است .

 

نه میشه عاشقانه نوشت ...

نه میشه عاشقانه اش نکرد !

.

چطور مسئله ای هم عاشقانه هست هم نیست ؟!

اینجا همون جایی نیست که عقل و قلب دارند همدیگه رو لت و پار میکنند !؟

.

+ چیزی نشده که ! همه چی همون روال معمولیه !

- نه ! همه چی معمولی نـیــ ...

+ اره دیگه ، یه رابطه ساده ...

- رابطه ها هیچ وقت ساده نیستند ...

.

چجوری میتونه عصر جمعه ی دلگیری نباشه ؟! وقتی جمعه ی پیش ...

.

  * همیشه بودن ، باهم بودن نیست *


.

بــــا اینکه خلق بر سر دل می‌نــهند پا
شـرمـندگی نمی‌کشد این فرش نخ‌نما

بهـــلول‌وار فـــــــارغ از انــــدوه روزگــار
خنـدیده‌ایم! ما به جهان یا جهان به ما

کـاری به کار عـقل ندارم به قول عشق
کشتــی‌شکسته را چه نیــازی به ناخدا

گیـرم که شرط عــقل به جز احتیاط نیست
ای خواجه! احتــیاط کجا؟ عاشقــی کجا؟


فـــرق میـــان طعـنه و تعریف خلق نیست
چـــون رود بگــــذر از همـــه سنگــریزه‌ها+دل نهادم به صبوری ، که جز این چاره ندارم ...

#عاشقانهنخونین

الف_ لام _ ناز :)