.:: تـا تلآقــیــ دو نــگـاهــ ::.

یکـــ تو وسط زندگی اَم گم شده است .

.:: تـا تلآقــیــ دو نــگـاهــ ::.

یکـــ تو وسط زندگی اَم گم شده است .


روز هایِ آبانیِ کوفتـــی ...

بروید دیگر...

.

این ماه تمام جانم را گرفت ...

.

روز هایِ سخت وماهِ آبان ...

طوری پیش می رود که حال دلم را مریض می کند ...

.

حالِ دل اَم خوب نیست ...

.

حالِ دلِ هیچ کسی خوب نیست ...

.

حالِ آبان خوب نیست ...

.

برایشان دعا کنیم ...

.

راستیِ ! آبان دختــر نیست ...

آبان هیچ کس نیست ...

حالِ آبان خوب نیست ...

برایش دعا کنیم ...

.

+ 24 آبان سالگرد است ...

سالگردِ مردی که دیگر نیست ...

و من

نبودنش را کتمان میکنم ...

مبادا باورم بشود نیست و دلتنگـی اَش ... ، جانم را بگیـــرد ...

.


الف_ لام _ ناز :)